Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrila je Gradu Gospiću „ESIF kredit za javnu rasvjetu“. Za realizaciju ovoga projekta sredstva su osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“.

Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević potpisao je danas Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 3.500.000 kuna s PDV-om, uz kamatnu stopu koja za Grad Gospić kao brdsko-planinsko područje iznosi   0,1 posto fiksno godišnje te na  rok otplate od 10 godina.

Vrijednost projekta iznosi 3.749.387,05 kn, što će se svrlo lako kompenzirati buduće da postojeća potrošnja javne rasvjere u Gospiću iznosi 707.958,48 kWh godišnje, dok bi nakon zamjene iznosila skoro tri puta manje, odnosno 272.074,79 kWh godišnje te bi ušteda iznosila 102,35 tCO2/god.

Sustav javne rasvjete Grada Gospića podijeljen  u dvije funkcionalne cjeline te je prva bila ekonomski prihvatljiva propozicijama natječaja HBOR na koji je i prijavljena za sufinanciranje. Cilj ovih projekata je postizanje poboljšanja energetskih i ekoloških svojstava javne rasvjete te ostvarenje značajnih energetskih ušteda potrošnje električne energije u projektnim cjelinama javne rasvjete na području Gospića.

L.O.