Već smo analizirali osnovne značajke prošle godine, kao i očekivanja u godini koja je netom počela iz kuta gledanja čelnih ljudi nositelja jedinica lokalne samouprave na ovome području. Kakvom prošlu godinu smatra gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo?

-Mislim da je 2020. godina bila najprije vrlo čudna i nepredvidiva, ali isto tako i vrlo izazovna. Ulazak u 2020. bio je sjajan. Imali smo spektakularni program i doček Nove godine na otvorenom sa vrhunskim koncertima Jole i Petra Graše. Novalju je tih dana posjetio neobično veliki broj turista, vikendaša, pogotovo iz Slovenije. Bila je to najava odlične poslovne godine. Rezervacije i booking svih raspoloživih kapaciteta najavljivali su rekordnu turističku sezonu sve do polovice ožujka. I onda kreću izazovi. Pojava virusa koji je zaključao gospodarstvo, otkazi svih rezervacija i nesigurnost koja se uvukla u sve nas. Sredinom lipnja virus se povlači i nakon toga odradili smo solidnu turističku sezonu sa 54 posto prošlogodišnjeg prometa. Krajem kolovoza virus se nažalost vratio i danas smo tu gdje jesmo.

Ukupno gledajući, rekao bih da je 2020. godina bila teška i vrlo zahtjevna za sve nas, ali kad vidimo što se zadnjih dana ove godine desilo stanovnicima Petrinje, Siska, Gline i ostalih naselja stradalih katastrofalnim potresom, nemamo pravo biti nezadovoljni, dapače, moramo biti solidarni i pružiti svaku moguću pomoć tom stradalom području.

-Koje projekte biste izdvojili kao krucijalne i kapitalne za Grad Novalju ?

-Zahvaljujući mladim i stručnim ljudima gradske uprave, Grad je uspješno prijavio četiri kapitalna EU projekta od kojih smo tri projekta tijekom prošle godine uglavnom završili (Razvojni centar Ragan 12 milijuna kuna, Uređenje infrastrukture u poduzetničkoj zoni Čiponjac 10 milijuna kuna i Proširenje i dogradnja dječjeg vrtića 12 milijuna), a projekt dogradnje i rekonstrukcije vatrogasnog doma u vrijednosti 9 milijuna kuna bit će završen do početka sljedeće turističke sezone. Pored ova četiri EU projekta za koje smo osigurali više od 20 milijuna kuna bespovratnog EU novca, završavamo još jedan kapitalni projekt Kulturnog doma Gozdenica vrijednog nešto manje od 20 milijuna. Objekt će za koji mjesec biti useljiv a financiramo ga vlastitim sredstvima i kreditom HBOR-a u visini od 9 milijuna kuna.

-Osim Covid-19, što je bila najveća zapreka u realizaciji provedbe spomenutih projekata ?

-Svima je poznato da su virus COVID-19 kao i mjere zaključavanja gospodarstva prouzročili velike financijske gubitke najprije gospodarskim subjektima, a onda i javnim financijama na svim razinama. Grad Novalja našao se zahvaljujući uspješnim prijavama projekata prema EU fondovima u najvećem investicijskom ciklusu od osnivanja. Model povlačenja EU-novca je takav da najprije morate platiti sve ovjerene situacije prema izvođačima radova, platiti svaki mjesec iznos PDV-a na te situacije (samo u 2020. smo platili državi oko 9,6 mil. kn PDV-a) i tek onda uputiti zahtjev za naknadu sredstava prema državnim tijelima. 

To financijsko premoštavanje na način da Grad bude solventan prema svim proračunskim korisnicima i dobavljačima, u ovoj je kriznoj godini bio najveći izazov. Hvala Bogu uspjeli smo to premostiti kvalitetnim planiranjem i izvršavanjem proračuna. Naravno da smo u realizaciji ovoliko kapitalnih projekata osim bespovratnih EU novaca u morali posegnuti i za bankovnim zaduženjima, ali ponosno ističem da je kreditni rejting Grada Novalje vrlo povoljan i da će nam godišnji anuiteti za otplatu uzetih kredita iznositi oko 5 posto izvornih prihoda.

Na čemu ćete kao jedinica lokalne samouprave ustrajati u narednom razdoblju ?

-U narednom razdoblju nastavit ćemo realizaciju novih, još većih kapitalnih projekata koje smo uspješno prijavili prema EU fondovima. Pred nekoliko tjedana odobren nam je još jedan kapitalni projekt Pristupne ceste za luku otvorenu za javni promet u vrijednosti od 28,5 mil. kuna. Prema javnom pozivu ministarstva mora financiranje je osigurano 85 posto iz EU fondova, a 15 posto iz državnog proračuna. Polovicom siječnja potpisat ćemo grant ugovor sa ministarstvom mora i nakon toga kreće postupak javne nabave.

Prošle smo godine prijavili još jedan EU projekt Sortirnice komunalnog otpada u vrijednosti 9 mil. kn (s 85 posto bespovratnih EU novaca) i prošli prvi krug provjere projekta te se nadamo u 2021. krenuti u realizaciju i ovog važnog infrastrukturnog objekta. Uzmemo li u obzir činjenicu da je gradska komunalna tvrtka krajem 2020. uspješno prijavila projekt Kompostane u vrijednosti 8,5 mil. kn s 50 posto bespovratnim financiranjem Fonda za zaštitu okoliša, mislim da ćemo sustav gospodarenja otpada dovesti na vrlo visoku razinu održivosti.

Najveći od svih projekata ikada, ne samo na području Novalje već i cijelog otoka Paga, kojeg smo započeli u prošloj godini a čija će realizacija trajati do kraja 2023. godine je projekt Aglomeracije Novalja. Od šest tendera zaključili smo četiri ugovora u vrijednosti od 197 mil. kuna bez PDV-a, dok su u tijeku postupci javne nabave za još dva tendera od koji je najvažniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda procijenjene vrijednosti od 76 mil. kuna bez PDV-a. Sa zadovoljstvom mogu reći da se radovi na izgradnji nove vodospreme od 5000 m3 i mreže sustava odvodnje za naselja Barbati i Stara Novalja odvijaju prema predviđenoj dinamici.

-Jesu li građani u dovoljnoj mjeri prepoznali Vaš rad i rad tima kojeg predvodite, te kako će se sve to odraziti na lokalnim izborima ?

-Uopće ne sumnjam u to da građani prate sve što se zbiva općenito i da prepoznaju pozitivne trendove po kojima je Grad Novalja prepoznat i šire, na nacionalnom planu, kao jedan od najuspješnijih malih gradova u RH. To pokazuju i razne nominacije po kojima nas Hanza Media kao vodeća hrvatska medijska kuća i portal gradonačelnik.hr već nekoliko godina, po vrlo mjerljivim kriterijima svrstavaju u sam vrh razvijenih malih gradova u Hrvatskoj. 

Uvjeren sam, kad uskoro dođe vrijeme lokalnih izbora i polaganja računa za sve ono što je obećano i učinjeno, da će građani biti vrlo detaljno upoznati sa svim realiziranim projektima kao i onim novim koje smo započeli ili ćemo započeti. Niti malo ne zdvajam da ova gradska administracija sa mnom na čelu ima većinsku potporu građana našeg Grada. Kad tome nadodamo da je naša nezavisna lista postala dio jedne snažne regionalne stranke LiPO koja je izazvala mnogo pozitivnih reakcija i emocija na području cijele županije, onda sa zadovoljstvom mogu reći da se jedan pozitivni trend uključive i partnerske politike koja nikoga ne napada već se isključivo bavi lokalnim i regionalnim razvojem našega kraja, prelio na cijelu županiju. To me iskreno čini radosnim i ponosnim jer smatram da je našim građanima već dosta raznih prozivanja, napadanja i političkih prepucavanja, rekao nam je Ante Dabo, gradonačelnik Novalje.

M.S.