Novalja: Trg Bazilike i Trg Lože koštat će 9 milijuna kuna

2

Gradonačelnik Ivan Dabo ispred Grada Novalje i Ilija Beara, direktor Teh-Gradnje d.o.o. iz Zagreba potpisali su ugovor između Gradonačelnik u Grada Novalje i Teh-Gradnje d.o.o. o izvođenju radova na uređenju Trga Bazilike i Trga Lože.
Teh-Gradnja d.o.o. je dala najpovoljniju ponudu na javnom nadmetanju koje je proveo Grad Novalja a koje je bilo raspisano 17. kolovoza 2010. god. Otvaranje ponuda bilo je 08. rujna 2010. Ukupno je bilo pristiglo 8 ponuda.
Ukupna vrijednost radova iznosi 9.030.616,97 kuna sa PDV-om.

M.Š./Grad Novalja