Grad Senj provodi niz mjera koje imaju neposredan ili posredan utjecaj na poboljšanje demografske situacije na svojem području. Od ove godine Grad Senj pomaže roditelje radi nabavke potrebne opreme za novorođenče u iznosu od 3.000 kuna za svako novorođeno dijete, 5.000 kuna za drugo novorođeno dijete te za treće i svako sljedeće dijete iznosom od 20.000 kuna. U Proračunu Grada Senja tako je u 2022. za navedenu mjeru osiguran iznos od ukupno 300.000 kuna.

Radi podizanja standarda brige o djece u najmlađoj dobi Grad Senj ulaže znatna sredstva u sufinanciranje predškolskog odgoja i naobrazbe. Tako je u 2021. godini dovršena adaptacija Dječjeg vrtića „Travica“ u iznosu 2.282.281,56 kuna, s tim da je projekt sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama i dječjim vrtićima. Sufinanciranjem iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, u iznosu od 90 posto, Grad Senj je u 2021. dovršio radovi na dogradnji dječjeg vrtića Travica u iznosu od 7.476.981,25 kn. Za rad Dječjeg vrtića, nabavu opreme i subvencioniranje cijene vrtićkih usluga korisnika Grad Senj je u Proračunu za 2022. osigurao iznos od 3.779.400 kuna što je povećanje za skoro 40  posto s obzirom na prošlu godinu. Kroz Socijalni program za 2019. Grad Senj izdvaja dodatnih 30.000 kuna za pomoć roditeljima vrtićke djece, koji se nalaze u teškoj imovinskoj situaciji ili imaju dvoje ili više djece u vrtiću.

L.O.