Nove kreditne prilike za Senjske poduzetnike

0

Između Grada Senja i Privredne banke Zagreb potpisan je ugovor pod nazivom “Program kreditiranja poduzetnika Grada Senja za 2011. godinu – PODUZETNIK 3. U ime Grada Senja ugovor je potpisao gradonačelnik Darko Nekić te ispred PBZ  direktorica regije Istra — Rijeka — Lika Zdravka Cukon, a uz predstavnike PBZ-a potpisivanju ugovora ispred Grada Senja prisustvovao je i predsjednik Gradskog vijeća Senja Željko Nekić.

Oglas

Riječ je o tome da Grad Senj nastavlja s programom poticanja razvoja gospodarstva na svom području i to po modelu subvencioniranja kamata na kredite poduzetnika.

Prema potpisanom ugovoru s PBZ korisnici kredita bit će subjekti malog gospodarstva, obrti, zadruge, profitne ustanove i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a čiji se poduzetnički projekt za koji se traži kredit realizira na području Grada Senja, a sredstva su namijenjena proizvodnim i uslužnim projektima s tim da prednost imaju oni s novim zapošljavanjem.    Kamatna stopa je promjenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 4,5%, minimalno 7,5% godišnje, s tim da će Grad Senj subvencionirati kamatu s 3 postotna poena godišnje za koji se iznos krajnjim korisnicima umanjuje kamata tijekom cijelog perioda korištenja i otplate kredita što će  poduzetnicima znatno olakšati  njegovo vraćanje.

Najniži iznos kredita je 40 tisuća kuna, a najviši 500 tisuća kuna. Kreditna sredstva mogu biti namijenjena za kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture, kupnju, izgradnju, uređenje i proširenje objekata,nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva, za  obrtna sredstva u funkciji investicije i za unaprjeđenje poslovanja do 10% iznosa kredita.

Rok povrata kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata je 10 godina uz poček od godinu dana, a za nabavu opreme ili dijelova opreme te obrtna sredstva u funkciji investicije od tri do sedam godina.

“Čast nam je da ste kao grad prepoznali šansu da ovom zajedničkom akcijom u vremenu koja nisu laka osiguramo sredstva da poduzetništvo uza sve poteškoće s kojima se suočava krene u investicije i razvoj.“, rekla je među ostalim direktorica Cukon koja je predstavila i druge projekte PBZ-a namijenjene poduzetnicima.

„Vjerujem da će naši poduzetnici iskoristiti priliku kojom im se daje da dođu do jeftinijih sredstava u odnosu na komercijalne linije, da će to prepoznati i u kratkom roku iskoristiti novčani potencijal koji im se ovom kreditnom linijom nudi.“, istaknuo je gradonačelnik Senja Darko Nekić.

A.P.