Šire područje Udbine bila je vjekovna kolijevka civilizacije, a danas mjesto na kojemu su vršena ( i danas se obavljaju) brojna arheološka iskapanja i pronađeni mnogi vrijedni artefakti. Kako bi se obilježilo značajnije lokalitete iz srednjovjekovne povijesti Udbine ovih dana su postavljene informativne ploče, posebice na lokaciji katedrale sv. Jakova, utvrde Gradina i crkvice sv. Marka groba. Jedan od pokretača i idejnih kreatora cijele priče je Zlatko Brkić, pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iz Općine Udbina.

Zlatko Brkić

-Uz označavanje lokaliteta cilj nam je bio posjetitelje upoznati i sa raspoloživim informacijama vezanim uz svako mjesto te  prezentirati što je na nekom lokalitetu pronađeno tijekom arheoloških istraživanja. Zahvaljujemo se na pomoći ravnateljici Muzeja Lika Gospić dr. sc. Tatjani Kolak za lokalitet utvrda Gradina, ravnatelju Arheološkog muzeja Zadra dr. sc. Jakovu Vučiću i njegovom suradniku Ivanu Čondi za lokalitet katedrale sv. Jakova, vlč. Josipu Šimatoviću, ravnatelju Crkce hrvatskih mučenika za lokalitet crkica sv. Marka te dr. Sandri Soldo Brkić za prijevod na engleski jezik. Uz označavanje arheoloških lokaliteta u centru Udbine postavljena je i urbana signalizacija za putnike namjernike. Ugradnju ploča izvršio je kvalitetno i uredno Komunalac Udbina d.o.o., rekao nam je Zlatko Brkić.

Za provedbu ovog hvale vrijednog projekta Općina Udbina utrošila je skromna sredstva, manje od 20 tisuća kuna. Razlog tome jest činjenica kako su se u većini situacija u provedbi ovoga projekta oslonili na vlastite snage.

M.S.