Ličko-senjska županija krenula je u zadnje vrijeme velikim koracima u smislu promocije i brendiranja svojih destinacija i posebnosti. U tom je smislu već puno toga realizirano, a nastavilo se i ovih dana.

Ličko-senjska županija i Turistička zajednica Ličko-senjske županije su u cilju turističkog brendiranja i prepoznatljivosti ove destinacije izradili i postavili novi vizual, odnosno pozdravne table dobrodošlice na ulazima u Ličko-senjsku županiju. Pozdravne table postavljene su danas na osam lokaliteta, odnosno ulaza u Ličko-senjskoj županiji na važnijim cestovnim pravcima, a na tablama se nalazi grafički stilizirani grb županije koji predstavlja velebitsku degeniju. Riječi dobrodošlice na tablama su istaknute na 17 svjetskih jezika.

L. O.