Nove poticajne mjere za zapošljavanje

Koncem prošle godine Vlada RH prihvatila Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020.godine. Novi uvjeti i kriteriji za mjere aktivne politike zapošljavanja provode se od 1. siječnja 2018. godine. Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini i nadalje će biti usmjerene na poticanje zapošljavanja, aktivacije, obrazovanja nezaposlenih te očuvanja radnih mjesta. Postojeći paket mjera od lani proširit će se i ojačati u smislu razvoja mjera usmjerenih mladim i dugotrajno nezaposlenim osobama te jačanju aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu, a u svrhu smanjenja nesrazmjera između ponude i potražnje na tržištu rada. Također, cilj mjera je podizanje razine kvalificiranosti nezaposlenih osoba i pomoć u rješavanju strukturalnih problema nezaposlenosti koji su naglašeni u razdoblju nakon gospodarske krize.

Osobe bez radnog iskustva i u 2018. godini biti će jedna od skupina na koju je potrebno staviti poseban fokus kada je riječ o mjerama aktivne politike zapošljavanja, s obzirom na činjenicu da je to ciljana skupina koja se otežano zapošljava. Kada je riječ o osobama koje su se obrazovale u reguliranim profesijama za koje je propisana obveza polaganja stručnog ispita, bez obzira na njihovu dob, nužno im je omogućiti stjecanje formalnog uvjeta za izlazak na stručni ispit i početak samostalnog rada.

Nastavak ispod oglasa

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, krajem studenog 2017. godine na evidenciji je bilo 31.269 osoba koje nemaju radno iskustvo te 24.474 osobe s radnim iskustvom u trajanju do godine dana, što čini ukupno skupinu od gotovo 56 000 osoba bez radnog iskustva kraćeg od godinu dana. Po dobnoj strukturi, najveći dio osoba bez radnog iskustva spada u mlade osobe do navršene 30. godine. Ostao je neriješen problem stručnog osposobljavanja za rad osoba starijih od 30 godina, koje ne spadaju pod odredbe Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 16/17) te nemaju zakonsko uporište za steći uvjete za polaganje stručnog ispita, dobivanje licence i početak samostalnog rada. Budući da su te osobe zbog raznih životnih okolnosti završile obrazovanje u kasnijoj životnoj dobi, ove godine je nužno usmjeriti se  na rješavanje navedenog problema.

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno. Mjere su usklađene s nacionalnim i europskim zakonodavstvom, a dodjeljuju se u obliku subvencija dijela troška plaće  poslodavcima koji zapošljavaju osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima (50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom).

HZZ/L. O.