Nove sprave na dječjem  igralištu na Grabovači

Pećinski park Grabovača sukcesivno oprema i uređuje, povećava i umnožava svoje sadržaje. Tako je u sklopu projekta „Obnova EKO dječjeg igrališta“ financiranog od strane HEP-a (Svjetlo na zajedničkom putu 2021.)  obnovljeno dječje igralište na Grabovači te su postavljene dvije nove sprave za igru. Glavni cilj projekta bio je obnova dječjeg igrališta da se zadovolje uvjeti edukativnog i ekološki prihvatljivog mjesta na kojem će se okupljati djeca kako bi se zajedno igrala i družila. Stare, dotrajale sprave zamijenjen su s dvije nove sprave za igru – njihalicom i vrtuljkom.

Uz Hobitsku kuću, vrt ljekovitih biljaka, brojne igraonice i sadržaje, ovo je samo razlog više da bi se najmlađi igrali i opuštali u PP Grabovača.

Nastavak ispod oglasa

L. O.