Nove usluge u uvali Zavratnica

S ciljem što brojnijih i kvalitetnijih usluga vezanih uz obilazak i boravak posjetitelja u  uvali Zavratnica kod Jablanca JU „Park prirode Velebit“ objavio je ovih dana poziv za javno prikupljanje  ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za pružanje jednostavnih prodajnih usluga. Koncesijsko odobrenje odnosi se na razdoblje od 2021. do 2023. godine, za što je pri odabiru najpovoljnijeg ponuđača  potrebno zadovoljiti početnu cijenu u iznosu od najmanje 100 tisuća kuna na godinu. Rok za dostavu prijava je do konca ove godine. 

L.O.

Nastavak ispod oglasa