Novi Javni poziv Općine Perušić

Most na rijeci Lici u Kosinju.

Nastavljaju se aktivnosti vezane uz geodetske izmjere i kompletiranje podataka za šire područje Općine Perušić. Tako su odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje započeli  radovi u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Podsjećamo kako su terenski radovi izmjere završeni još u travnju 2019. godine.

Predočavanje podataka prikupljenih katastarskom izmjerom započelo je 1. srpnja ove godine, u terenskom uredu u Perušiću te se ovaj dio aktivnosti završava  Javnim pozivom  zakazanim za 1. studenog 2019. godine.

Nastavak ispod oglasa

Do listopada 2019. godine predočeno je 50 posto katastarskih čestica za dio k.o. Gornji Kosinj. Općina Perušić ovim putem moli se sve nositelje prava na nekretninama koji nisu pristupili predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Gornji Kosinj na području Općine Perušić da se odazovu ovom Javnom pozivu.

L.O.