Turistička zajednica općine Plitvička Jezera objavila je ponovljeni Javni poziv vezan uz Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma na tome području.
Predmet ponovljenog Javnog poziva je dodjela potpora iz Programa rada ove Turističke zajednice, sukladno Odluci o ponavljanju Javnog poziva od 3. veljače 2020. godine za dodjelu potpora iz „Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Plitvička Jezera“.
Na ovaj način će se sufinancirati razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu; sportsko rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, tematski i zabavni parkovi.
Za dodjelu ovih potpora mogu se prijaviti: trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-i, udruge, turističke agencije, javne ustanove sa sjedištem u Općini Plitvička Jezera.
Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu Turističke zajednice općine Plitvička Jezera najkasnije do 17. veljače ove godine.
L. O.