Unatoč skromnim proračunskim financijskim sredstvima kojima raspolaže Općina Brinje, načelnik Zlatko Fumić čini sve kako bi život stanovnika Općine Brinje učinio što kvalitetnijim. Potvrda za to su i poslovi na uređenju nerazvrstanih cesta. Lijepo jesensko vrijeme iskorišteno je za nasipavanje tampona i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.
Nove kilometre asfalta do sad su dobili zaseoci u Križpolju, Jezeranama, Lipicama i Glibodolu, a radovi će se nastaviti sve dok vremenski uvjeti budu dozvoljavali. Investitor radova je Općina Brinje sa manjim učešćem mještana te ukupna vrijednost svih radova iznosi preko 500.000 kn.
Osim asfaltiranja nerazvrstanih cesta vlastitim sredstvima Općine, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kroz Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u udjelu većem od 5% u ukupnom broju stanovnika, Općina Brinje je u 2018. godini dobila 350.000 kn za projekt modernizacije nerazvrstane ceste u naselju Vodoteč.
Izvođač svih radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Brinje je tvrtka Rudar d.o.o. iz Tounja.

A.M./L.O.