Novi korak u aglomeraciji područja Plitvičkih jezera

Nakon što je prošla općinska garnitura na čelu s načelnikom Borisom Luketićem pokrenula priču o aglomeraciji šireg područja Općine Plitvička Jezera, ovaj veliki projekt kreće u novu etapu.  Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za imovinsko- pravne odnose i zajedničke poslove, Odjel za pravne i imovinsko- pravne poslove u Gospiću, Ispostava Korenica, u postupku pokrenutom po prijedlogu „Vodovod“ Korenica d.o.o., Korenica za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predviđenih za nepotpuno izvlaštenje radi izvođenja Sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Plitvička Jezera 2, Sustav Korenica- Faza 5, organiziraju ovoga tjedna još jednu usmenu raspravu.

U petak, 27. listopada s početkom u 12 h, u Općinskoj vijećnici u zgradi Općine Plitvička Jezera u Korenici, održat će se usmena rasprava zbog određivanja vještačenja i izbora vještaka, u nazočnosti vlasnika, odnosno posjednika nekretnina i korisnika izvlaštenja, te predstavnika Ureda državne uprave Ličko- senjske županije, Ispostava Korenica. Podsjećamo kako će projekt aglomeracije ovoga područja u konačnici stajati oko 300 milijuna kuna, pri čemu će se trajno riješiti problem otpadnih voda na tome području. Ovaj projekt od vitalnog je značenja iz više razloga, a posebice zbog blizine NP Plitvička jezera i toga iznimno osjetljivog eko-sustava.

L.O.