Novi Natječaj DUZS

Državna uprava za zaštitu i spašavanje ulaže velike napore kako bi se građane svih uzrasta educiralo za promtno i učinkovito reagiranje u svim pogibeljnim situacijama. Pri tome se posebno puno napore ulaže u edukaciju najmlađih.. U tom je smislu objavljen još jedan Natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite.

U cilju podizanja svijesti o postojanju prijetnji od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje i ove godine pokrenula je aktivnosti kojima se djeca i mladi informiraju i educiraju o mogućim prijetnjama od katastrofa te sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Radovi tematski moraju biti vezani uz:

-prirodne katastrofe

-tehničko-tehnološke katastrofe

-snage sustava civilne zaštite i

žurne službe.

Natječaj se objavljuje u osam kategorija:

likovni radovi djece starije predškolske dobi

likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole

literarni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole

likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole

literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole

foto radovi učenika srednjih škola

literarni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama

likovni radovi učenika s posebnim obrazovnim

Pod kategorijom 7. i 8. podrazumijevaju se učenici s posebnim obrazovnim potrebama u redovitim školama kao i učenici u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić tijekom mjeseca listopada 2017. godine obavijestio je sve odgojno-obrazovne ustanove na području Ličko-senjske županije o uvjetima provedbe Natječaja. Stoga podsjećamo da je Natječaj otvoren do 23. veljače 2018. godine, svi zainteresirani mogu dostaviti radove na adresu: Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić, Kaniža Gospićka 4, 53 000 Gospić.

Više o samom Natječaju možete naći na :

http://duzs.hr/natjecaj-za-izradu-likovnih-literarnih-i-foto-radova-djece-i-mladih/

  • PUZS/L. O.