Zima bez snijega promijenila je navike građevinaca u Lici. Dok je u jutarnjim satima malo hladnije, djelatnici općinskog komunalca iz Vrhovina rade na interijeru hostela u Gornjim Vrhovinama. Detalje ukupnih aktivnosti definirao nam je načelnik Općine Milorad Delić.
-Čim se taj hostel završi Općina će ga dati na upravljanje poduzeću koje skrbi o Sportsko rekreacijskom centru „Bijeli Vrh“. Kada se dnevne temperature ove zime povećaju naši djelatnici su angažirani na asfaltiranju novog parkirališta u središtu Vrhovina. Općina će za to izdvojiti oko 650 tisuća kuna, a parking će biti namijenjen za 20 vozila. Do sada su sve parkirne površine u središtu Vrhovina praktički bile poluilegalne, rekao nam je načelnik Milorad Delić.

M. S.