OI u Novoj godini Udruga žena Pavenka nastavlja sa dobrim vijestima.

Ovoga puta putem novog projekta pod nazivom „Aktivizmom za buđenje Brinja“ financiranim od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu od 36.000,00 kuna potiče se razvoj društvenog kapitala u našoj zajednici raznim edukacijama o potrebama zajedničkog djelovanja te o sanaciji otpada i zaštiti okoliša.

Ciljevi ovog projekta su podrška razvoju udruga koje djeluju na lokalnoj razini kroz osmišljene aktivnosti i programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala u lokalnoj zajednici u kojoj se provode podržane aktivnosti udruga, razvoj aktivnog građanstva te pronalazak modela za rješavanje problema u lokalnoj zajednici, osnaživanje lokalnih potencijala i međusektorske suradnje za smanjenje društvene isključenosti i siromaštva te održivi razvoj lokalne zajednice.

Društveni kapital rezultira i društvenim i ekonomskim koristima stoga uključimo se i aktivirajmo.

A.M./L.O.