Tijekom 2014. godine na području Turističke zajednice Grada Otočca ostvareno je 20.194 dolazaka turista sa 25.323 noćenja, što je u odnosu na ostvareni turistički promet u istom razdoblju prošle godine 20% više dolazaka i 15% više ostvarenih noćenja, kazala je dir. TZ Grada Otočca Mladenka Orešković na danas održanoj sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Otočca.
Predsjednik TV TZ Grada Otočca Stjepan Kostelac kazao je da su u tijeku poslovi na realizaciji projekta Kamp odmorišta, Interpretacijskog centra u Sincu a slijedi i izmiještanje odnosno postavljanje Turističkog info punkta sa Orovca na središnji gradski trg Dražena Bobinca.
Govoreći o radu TZ Grada Otočca dir. Mladenka Orešković je istaknula da su u 2014. godini domaći gosti ostvarili 3.182 noćenja ili 12% od ukupnih noćenja, što je 5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Strani gosti ostvarili su 22.141 noćenje ili 88% od ukupno ostvarenih noćenja, što je 18% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prosječna dužina boravka stranih i domaćih turista iznosi 2 dana. Analizirajući strukturu gostiju po tipu smještaja vidimo da je najviše dolazaka i noćenja turista ostvareno u hotelskom smještaju i to 21% više dolazaka i 16% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Privatni smještaj ove godine bilježi 28% više dolazaka i 22% više noćenja, dok je kamp ostvario 26% manje dolazaka i 32% manje noćenja u odnosu na prošlu godinu. Zaključno sa 31.12.2014. godine, osnovne smještajne kapacitete čine kapaciteti hotela «Zvonimir» s ukupno 48 ležaja (kategoriziran s tri zvjezdice), hotela Mirni kutak s 60 ležaja (kategoriziran s tri zvjezdice) hotela Park s 64 ležaja (kategoriziran s četiri zvjezdice) i novootvorenog hotela Gacka u Ličkom Lešću sa 38 ležaja (kategoriziran s tri zvjezdice). Komplementarni smještajni kapaciteti isključivo su u privatnom smještaju, u 58 objekata različitog tipa, ukupnog kapaciteta 143 sobe i 304 postelje. Kamp Zelena dolina ima 25 smještajnih jedinica“ kazala je dir. Mladenka Orešković i dodala da je u 2014. godini Grad Otočac je donio odluku o priključenju LAG-u Frankopan, Ogulin. U sklopu izrade Strategije razvoja – projekta ukupnog razvoja Grada Otočca 2014.-2018. , voditi će se računa o poticanju razvoja ugostiteljstva, cjelogodišnjeg turizma, agro i seoskog turizma, te zdravstvenog turizma.
Na sjednici je iskazana nejasnoća oko rada TZ Ličko senjske županije, odnosno o nedovoljnoj uzajamnoj komunikaciji te je zaključeno da se prema TZ Ličko senjske županije uputi dopis temeljem kojeg će tražiti da se dostavi kalendar nastupa TZ Ličko senjske županije na sajmovima za 2015. godinu a kako bi i TZ Grada Otočca mogla predložiti tko će, kako će i na koji način zastupati Grad Otočac. Pripreme za turističku sezonu 2015. u tijeku su, u pripremi je promidžbeni materijal, tu su i projekti – pripreme za nove materijale, od koji su novi plakati, razglednice, a rad Turističkog ureda od Uskrsa počinje raditi tijekom cijelog dana, vikendima i praznicima.
Poseno je naglašeno da su od iznimnog značaja nastupi na turističkim sajmovima ali da posebnu pozornost treba posvetiti promociji i konstantnom osmišljavanju i dopunjavanju turističke ponude.
Dražen Prša