Zatišje uoči nove turističke sezone Općina Karlobag koristi za mnoge aktivnosti, a među njima valja istaknuti provedbe natječaja za izradu projektne dokumentacije za dva projekta. Od zamjenika načelnika općine Borisa Smojvera doznajemo kako sadašnji Dječji vrtić u Karlobagu, smješten u privatnom prostoru, zbog nekoliko detalja ne udovoljava zadanim kriterijima i standardima ovakvih sadržaja. Općina Karlobag će kao investitor izgraditi novi vrtić, za što već ima pripremljenu građevinsku parcelu pa je izrada projektne dokumentacije prvi korak u realizaciji ove priče.
Drugi natječaj odnosi se na nastavak izgradnje šetnice kroz Karlobag, sadržaja koji je nakon realizacije prve faze dobio brojne pohvale gostiju, kao i samih mještana Karlobaga. Nastavak ovoga projekta bit će realiziran sa svim potrebnim sadržajima kao što su javna rasvjeta, klupe, obavijesne table, koševi za otpatke i sl.

H. J.