Nova radna vozila za „Elektroliku“

    GOSPIĆ – Skromnom svečanošću u  radnom krugu HEP-a „Elektrolike“ Gospić predana su na uporabu  dva kamiona s „korpama“ i jedan rovokopač-utovarivač. Ključeve novih  vozila predao je djelatnicima Tehničkog odjela direktor „Elektrolike“ Gospić Ernest Petry.

Ernest Petry
Ernest Petry

– Ovo je samo jedna od novih investicija koja za cilj ima lakše i kvalitetnije obavljanje  svakodnevnih poslova, kazao je direktor Petry. Jedna „korpa“ odlazi u Senj, u radnu jedinicu koja do danas, nažalost, nije imala ovaj prijeko potrebni radni resurs. Druga će se korpa rasporediti  Odjelu za održavanje koja pokriva  održavanje nisko naponskih mreža i dalekovoda na  cijelom područje djelovanja „Elektrolike“. Tehničkoj služi je dodijeljen rovokopač-utovarivač s kojim će kvalitetnije obavljati radovi održavanja i izgradnje elektro-postrojenja na ovom području. Cilj HEP-a „Elektrolike“ Gospić je smanjiti troškove poslovanja, a  na ovaj će se način  mnogi poslovi realizirati u vlastitoj režiji. Zato ćemo u dogledno vrijeme nastojati nabaviti nove strojeve i vozila, ali i zaposliti nove djelatnike, rekao je direktor Ernest Petry predajući na uporabu nova radna vozila ukupne vrijednosti 2.120 000 kuna

Nastavak ispod oglasa

L. O.