Novi sadržaji i aktivnosti PP Grabovača

0

Zbog povećanog zanimanja posjetitelja JU Pećinski park Grabovača ove godine otvara svoja vrata ranije, već 1. ožujka. Neobično toplo vrijeme svakog vikenda privlači posjetitelje na Grabovaču i zbog toga  će „vrata“ parka biti otvorena ranije. S obzirom na to da najveći broj posjetitelja parka čine osnovne i srednje škole s područja RH, Uprava parka odlučila je obogatiti program terenske nastave  uvrštavanjem tri nove radionice povijesne tematike namijenjene djeci mlađeg uzrasta. Kroz  radionice „Mali umjetnici“, „Mali povjesničari“ i  „Slavenska mitologija“, pod budnim okom profesora povijesti i kroatologije  djeca će na praktičan i zanimljiv način izrađivati posuđe od gline, kreirati vlastite slikovnice i ući u svijet davnih slavenskih mitova.

Ravnateljica PP Grabovača Jelena Milković ističe kako su za posjetitelje  željne prave avanture u tijeku  pripreme  za otvaranje još jedne špilje za posjete, Budine Ledenice koja će se posjećivati  isključivo u manjim grupama i u pratnji educiranih speleologa-vodiča. Vrijedna ekipa iz PP Grabovača radi  i na proširenju granica parka sa dosadašnjih  595 ha na oko 5500 ha u kategoriji značajni krajobraz pod imenom  Risovac-Grabovača. Osim toga u planu  je i organiziranje brojnih događanja i manifestacija o čemu će uskoro biti više govora.

Oglas

J.M./L. O.