Udbina

Nakon Općine Perušić i Općina Udbina otvara javno savjetovanje u postupku Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Javno savjetovanje je započelo 27.  siječnja i traje do 10.  veljače 2021. godine.

Općina Udbina pozvala je sve građane da svoje primjedbe, prijedloge ili preporuke dostave na propisanom obrascu sudjelovanja javnosti na e-mail adresu: opcina.udbina@gs.t-com.hr , putem pošte na adresu Općine Udbina ili osobnom predajom najkasnije do 14. veljače 2021. godine. 

L.O.