Foto: Grad Novalja

COVID-19 zadnjih je dana prodro u mnoge medicinske ustanove u Hrvatskoj. Ovakva se izvanredna situacija dogodila i u Pagu gdje je odmah organizirana izolacija medicinskog osoblja. Iz ovih razloga Medicinsko-biokemijski laboratorij u Pagu bit će zatvoren do 27. studenog 2020. godine.

Sve pacijente s područja Novalje i otoka Paga koji budu hitni ili neodgodivi, primit će se u ovome vremenu u Centralni laboratorij Opće bolnice Zadar.

Dom zdravlja Novalja uputio je svoje pacijente da se obrate svojim izabranim ordinacijama obiteljske (opće) medicine za sve potrebne informacije.

L. O.