Obavijest o obvezi uklanjanja snijega i leda

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost,
stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Komunalno redarstvo

OBAVIJEST O OBVEZI UKLANJANJA SNIJEGA I LEDA

Nastavak ispod oglasa

Sukladno Odluci o komunalnom redu (Sl. vjesnik Grada Gospića 08/09), vezano za odredbu o uklanjanju snijega i leda s krovova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Vlasnici i posjednici građevina koje su neposredno uz javnu prometnu površinu čija krovišta su kosinom postavljena prema toj javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvih krovova kad postoji opasnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaza i prometa, te su dužni u slučaju takve opasnosti odmah na svakom kraju građevine postaviti znak ili slično s vidljivim i čitkim znakom upozorenja opasnosti od odrona snijega i leda.
Nadalje, vlasnici građevina dužni su na krovištima građevina postaviti snjegobrane radi zaštite prolaznika i odvijanja prometa na javnim prometnim površinama.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

Vlasnici građevina, kioska i lokala odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega zabranjeno je parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.

Za navedene predmetne prekršaje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna pravna osoba, a u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna fizička osoba.

KOMUNALNO REDARSTVO

GRADA GOSPIĆA