Vodovod Korenica obaviještava da će dana 19. listopada 2016. godine započeti radovi na sanaciji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Alojzija Stepinca u Korenici LC59066 (Korenica – Šeganovac – LC59067) uz rub navedene prometnice.

Radovi će se izvoditi od 19. listopada 2016. godine do 18. studenoga 2016. godine radnim danom u vremenu od 08.00-15.00 sati uz nesmetano odvijanje prometa jednim prometnim trakom za vrijeme izvođenja radova, a sve prema suglasnosti od nadležne Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Vodovod Korenica