Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore donio je Odluku o otpisu komorskog doprinosa za prvi kvartal ove godine sa popisom djelatnosti, sukladno uputi Porezne uprave o provedbi mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom COVID-19 za veljaču 2021. godine. 

Pravo na otpis imaju obrtnici kojima je obustavljeno poslovanje po odlukama Stožera civilne zaštite RH ili ostvaruju pravo korištenja ORM mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a obavljaju pretežitu djelatnost sa popisa iz Odluke uz podnošenje Zahtjeva.

Rok za predaju zahtjeva je do 30. travnja 2021. godine u Obrtničku komoru Ličko-senjske županije u Gospiću. Obrtnik koji podnosi zahtjev za otpis komorskog doprinosa mora imati podmiren komorski doprinos za prethodna razdoblja.       

Pretežitom djelatnošću smatra se ona koja je kao takva upisana u Obrtni registar, a ukoliko ista nije osnovni izvor prihoda obrta može se također podnijeti zahtjev ali treba odgovarajućim ispravama potkrijepiti i dokazati koja djelatnost je osnovni izvor primitka/prihoda.

Sve informacije su mogu dobiti u Obrtničkoj komori Ličko-senjske županije ne tel: 053573012, e-mail: ok.gospic@hok.hr ili u Udruženjima obrtnika Gospić, Otočac, Novalja i Senj.

L.O.