Na zadnjoj izvanrednoj sjednici Gradsko vijeće Grada Otočca donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Otočca. Datum održavanja  izbora za članove Vijeća na području Grada Otočca je 9. prosinca ove godine u vremenu od 10 do 17 sati. Članovi će se birati u ukupno 17 Vijeća Mjesnih odbora

Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora traje do 26. listopada u ponoć.  Uz Prijedlog kandidata potrebno je dostaviti ovjereno Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća mjesnog odbora za koje se predlaže, a svaki kandidat za člana treba osobno treba doći ovjeriti Očitovanje pred Povjerenstvom za izbor  članova Vijeća mjesnih odbora u sjedištu Povjerenstva, na adresi ul. Kralja Zvonimira 10, Otočac.

L.O.