KARLOBAG – Članice zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ darivanjem ruža na karlobaškom trgu obilježile su 8. ožujka, Međunarodni dan žena.

8. mart se kao Dan žena počeo obilježavati prije više od 100 godina s namjerom da se uloga žene, u privatnom i društvenom životu, izjednači s muškarcima.

Članice Zajednice žena poručuju svim ženama da se što više okupljaju u ženskim udrugama i ženskim političkim asocijacijama kako bi ravnopravno sudjelovale u svim segmentima našeg društva.

Lo/M.B.