Ličko – senjska županija je u postupku jednostavne nabave radova na adaptaciji objekta primarne zdravstvene zaštite u općini Vrhovine – Ambulanta Vrhovine. 

Detaljan opis predmeta nabave, uvjeti koje ponuditelji trebaju ispuniti, potrebni obrasci za dostavu ponude i upute za podnošenje ponuda, kao i svi ostali važni podaci navedeni su u Pozivu na dostavu ponuda koji možete preuzeti na linku http://www.licko-senjska.hr/index.php/k2-tags/2018-02-09-01-53-12/postupci-jednostavne-nabave

Uz poziv za dostavu ponuda objavljeni su svi potrebni obrasci za prijavu na natječaj. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i prijave se na otvoreni natječaj. Rok za dostavu ponuda ističe 30. rujna 2019. godine u 12:00 sati.

L.O./Ličko senjska županija