Izgradnja HE „Kosinj 2“ svakodnevno  dobiva nove potvrde u vidu pripremnih aktivnosti neophodnih za ovaj mega-projekt. Nakon što su započele geodetske izmjene cijeloga prostora budućeg hidro-akomulacijskog jezera u tijeku su pripreme za izradu projektne dokumentacije  za modernizaciju i sanaciju cesta na tome području. Prilikom najavljenih radova na akomulacijskom sustavu potrebno je rekonstruirati postojeću županijsku cestu prema Kosinju te izgraditi novu cestu na dionici Kosinjski most-Kosinjski Bakovac. Također će biti neophodna rekonstrukcija i proširenje ceste Studenci-Mlakva. Već je pripremljena projektna dokumentacija za rekonstrukciju šumske ceste Kaluđerovac- Mlakva uz rijeku Liku.

M. S.