Obnova turske kule i sakralnih objekata u Perušiću

Na temelju dostavljene dokumentacije i potreba na terenu Ministarstvo kulture RH svake godine izdvaja znatna sredstva za obnovu nepokretne kulturne baštine. Tako će za radove u 2018. godini na širem području Općine Perušić biti doznačeno 500 tisuća kuna. Za izgradnju krovišta turske kule bit će izdvojeno 200 tisuća kuna. Župa Perušić dobit će sredstva za obnovu sakralnih objekata, po 100 tisuća kuna za svaku od triju crkava. Obnavljat će se crkva Svetog križa u Perušiću, crkva Svetog Nikole u Kaluđerovcu i crkva Presvetog trojstva u Podovima.

M.S.