Ilustracija/Novalja

Kišno razdoblje koje je svojevrsni zaštitni znak priobalja i otoka stvara probleme sustavu javne odvodnje. Tako su Grad Novalja i komunalno društvo „Komunalije“ d.o.o.  obavijestili građane da je sustav javne odvodnje otpadnih voda – kanalizacija na području Novalje predviđen isključivo za prihvat sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda.

Ova je obavijest upućena zato što na području Grada Novalje veliki broj stambenih i poslovnih objekata imaju spojen sustav za oborinsku odvodnju (oluke i žlijebove sa krovova) direktno u sustav kanalizacije, što je  suprotno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Novalja. Sustav javne odvodnje otpadnih voda nije projektiran za prihvat oborinskih voda sa krovova objekata pa uslijed velikih kiša, pod pritiskom oborinskih voda koje ulaze u sustav, dolazi do izbacivanja šahti iz ležišta te izbijanja fekalnih voda na površinu.

Grad Novalja je iz tog razloga pozvao sve korisnike sustava javne odvodnje da u roku od 60 dana odspoje sve priključke oborinske vode (s krovova, dvorišta i sl.) koje su spojili na priključak kanalizacije.

L.O.