Obrtu P E R L A, vl. Bašić Alen i Turističkoj zajednici Općine Lopar dodijeljena sredstva iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020.

29. ožujka 2021. LAGUR Tramuntana je zaprimio dvije Odluke o dodjeli sredstava za projekte koji su odabrani putem FLAG natječaja u okviru Lokalne razvojne strategije LAGUR-a Tramuntana. Predmetnim odlukama su sredstva dodijeljena za projekt „Nabava vozila za transport plovila gospodarskog sektora ribarstva do servisa“ (za korisnik P E R L A, vl. Bašić, iznos od 627.500,00 HRK) te za projekt „Akcija čišćenja mora i priobalja: Neka školji budu bolji“ (korisnik Turistička zajednica Općine Lopar, iznos od 84.585,20 HRK). Sredstva za ostvarenje ovih projekata su osigurana iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Radi se o projektima koji su bili prijavljeni na FLAG natječaj za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate i FLAG natječaj za Mjeru „2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“.

„Nabava vozila za transport plovila gospodarskog sektora ribarstva do servisa“, Obrt P E R L A, vl. Alen Bašić

Projekt je prijavljen na 5. FLAG natječaj LAGUR-a Tramuntana za Mjeru 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate unutar kojeg su prihvatljive aktivnosti bile izgradnja i/ili rekonstrukcija malih objekata za servis  i/ili izradu plovila i ribarske opreme i alata. Potreba ovakvih radionica je nastala jer unutar ribarstvenog područja ne postoje takve radionice nego su dionici gospodarskog sektora ribarstva osuđeni na održavanje plovila, opreme i alata na javnim površinama, pod djelovanjem različitih vremenskih uvjeta i u stalnom sukobu s ostalim korisnicima javnih površina. Posebnost FLAG natječaja je u činjenici da korisnici moraju omogućiti korištenje predmeta ulaganja ribarima koji se bave ribarstvom kao gospodarskom djelatnošću u razdoblju od minimalno 5 godina i to bez naknade. Na taj način je FLAG uvjetovao korisnike da kroz ulaganja u svoje poslovne procese i opremu osiguraju dugoročnu podršku za razvoj gospodarskog sektora ribarstva. FLAG natječajem je određen minimalan broj ribarskih plovila za koje mora biti osigurano održavanje u okviru servisnih radionica u koje se ulaže putem predmetnog FLAG natječaja. Upravo zbog ove inovativne značajke koju na područje LAGUR-a Tramuntana donose odabrani projekti unutar ovog natječaja, iznimno smo ponosni na dobivenu Odluku o dodjeli sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva. 

Cilj projekta „Nabava vozila za transport plovila gospodarskog sektora ribarstva do servisa“ je povećati tehničku opremljenost nositelja projekta kroz nabavku opreme koja će mu omogućiti da svoju postojeću djelatnost (servis i izgradnja plovila) proširi s komplementarnom uslužnom djelatnošću prijevoza plovila od luke do servisnog prostora. Korisnik ima potpisane Ugovore o korištenju predmeta ulaganja s vlasnicima 11 ribarskih plovila s područja grada Senja, te će projektne aktivnosti direktno doprinijeti jačanju ekonomske otpornosti gospodarskog sektora ribarstva. Ulaganjem u nabavu vozila za transport plovila do servisa ovlaštenicima povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru omogućiti će se usluga transporta plovila od luke do prostora za adekvatan servis. 

Rezultati provedbe ovog projekta imati će iznimne pozitivne učinke na razvoj gospodarskog sektora ribarstva na lokalnom području, te će dati zamah za nastavak uspostavljenog modela suradnje. LAGUR Tramuntana i dalje će podržavati razvojne projekte i inicijative koje će biti u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom, te općenito održivim razvojem ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana. 

„Akcija čišćenja mora i priobalja: Neka školji budu bolji“, TZO Lopar

Projekt TZO Lopar je prijavljen  na 3. FLAG natječaj za Mjeru „2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“. Kranji rezultat prihvatljivih aktivnosti unutar ove mjere bilo je promoviranje održivog korištenja resursa prilikom gospodarskog razvoja ribarstvenog područja. Sredstva su bila namijenjena za sufinanciranje planiranja, organiziranja i provedbe različitih aktivnosti povezanih s promocijom održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja, poput ekoloških akcija (čišćenja podmorja), edukacija, sajmova, koncerata i drugih javnih događanja. FLAG natječaj je bio otvoren u razdoblju od 17.07. do 30.09.2020. Upravni odbor LAGUR-a Tramuntana odabrao je 3 projektne prijave, a projekt Turističke zajednice Općine Lopar je prvi za koji je pristigla Odluka o dodjeli sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva. 

Opći cilj projekta „Akcija čišćenja mora i priobalja: Neka školji budu bolji“ je održavanje promotivnih aktivnosti sa svrhom jačanja i iskorištavanja prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje klimatskih promjena. U travnju 2021. i travnju 2022. provesti će se eko akcije čišćenja podmorja i priobalja na području općine Lopar i oko otoka Sveti Grgur i Goli Otok, te promotivne aktivnosti usmjerene prema lokalnom stanovništvu kako bi se ojačala svijest o značaju brige za okoliš, brige za zdravlje i kvalitetu života ljudi, te nabavljanje lokalnih proizvoda i usluga. Očekuje se sudjelovanje 200-tinjak sudionika koji uključuju udruge s područja Lopara, učenike područne osnovne škole te polaznike dječjeg vrtića u Loparu. Iako TZO Lopar već dugi niz godina provodi akcije čišćenja podmorja i priobalja, te je uspješan u angažiranju lokalne zajednice i volontera, kroz dodijeljena EU sredstva i planirane aktivnosti dodatno će istaknuti značajke Lopara kao tradicionalnog ribarskog kraja, te podizati svijest stanovništva o važnosti održavanja čistog i zdravog okruženja poglavito mora, odnosno podmorja i priobalja.

TZO Lopar ovo je drugi projekt za koji su FLAG Tramuntana odnosno Uprava ribarstva dodijelili sredstva (u siječnju ove godine TZO Lopar je dodijeljeno 2.465.367,70 HRK za izgradnju i uređenje interpretacijskog centra „Čovik i more – ribarska i pomorska baština Lopara“). Uspostavljanjem centralnog mjesta na kojem će putem modernih multimedijalnih rješenja biti prezentirano bogato kulturno i povijesno naslijeđe Lopara, stari ribolovni alati i oruđe, tradicionalne ribolovne tehnike, stari izrazi i riječi, tradicionalna ribarska jela, sačuvati će se od zaborava tradicija Lopara kao ribarskog kraja. Provedba navedenih projekata međusobno je komplementarna te će u kratko vrijeme staviti fokus na ribarstvo i sve njegove uloge u razvoju Lopara. Očekuje se povećani interes stanovništva za očuvanje mora, ali i drugih prirodnih resursa, bilo iz osobnih ili gospodarskih razloga (bavljenje ribarstvom). Upravo su projekti kojima se nastoji revitalizirati i razvijati ribarstvo i sve njegove popratne djelatnosti u interesu LAGUR-a Tramuntana i njegovih članova. Predmetnom Odlukom još jednom je potvrđena visoka razina suradnje između različitih dionika na području LAGUR-a Tramuntana

LAGUR Tramuntana