Grad Novalja je u okviru svojih zakonskih obveza i odgovornosti odgovorna za ustrojavanje, organiziranje i financiranje, te provođenje zaštite i spašavanja na svom području. U proteklom razdoblju imenovana su tijela za koordiniranje i zapovijedanje u Civilne zaštite (Stožer zaštite i spašavanja), te izvršili ustrojavanje i popunu postrojbe CZ opće namjene za svoje područje nadležnosti. Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju, Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao nositelj osposobljavanja i usavršavanja u sustavu zaštite i spašavanja pripremila je programe osposobljavanja svih razina operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, te je sukladno tome donesen Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene koje osnivaju jedinice lokalne samouprave. Sukladno navedenom programu Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić jučer je u Novalji proveo osposobljavanje pripadnika postrojbe CZ opće namjene. Na jednodnevnom osposobljavanju kroz 4 radne točke u okviru nastavnog plana po Programu osposobljavanja, polaznici su prošli osim teoretskog upoznavanja i praktičnu obuku sa stručnim predavačima: rad s motornim pumpama , obuka podizanja šatorskog naselja, provođenje evakuacije i zbrinjavanja ugroženih osoba, te postupci timova civilne zaštite i potpora redovnim operativnim snagama u spašavanju stanovništva i imovine u nesrećama i katastrofama. Uspješnu i stručnu provedbu omogućili su svojim doprinosom predavači iz DIP-a CZ Odjel Rijeka i Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Gospić
Načelnik stožera ZiS-a Grada Novalje Neven Škunca osposobljavanje je ocijenio kvalitetnim i uspješnim, te da je proteklo je na najvišoj razini ozbiljnosti u izvršavanju radnih zadaća. Naglasio je kako su teme obrađene uz izuzetnu pažnju i sudjelovanje nazočnih pripadnika CZ. Polaznici osposobljavanja prošli su upoznavanje sa sustavom zaštite i spašavanja, svojim zadaćama, pravima i obvezama u sustavu, te su stekli kompetencije za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja. A sve ovo-zlu ne trebalo!

L. O.