Očitovanje župana Milana Kolića o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH

Župan Kolić
Župan Kolić
Župan Kolić

Predmet: Priopćenje za medije

-Očitovanje župana Milana Kolića o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH

Nastavak ispod oglasa

Temeljem uvida u Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH dostavljam sljedeće očitovanje.

–          Članak 12. –  Planska područja

Smatram da je apsolutno nepotrebno dodavanje još jedne planske razine kad već postoji sasvim dovoljno istih, a koje su ujedno postavljene na način kako je to praksa većine članica Europske unije: mjesni odbori – jedinice lokalne samouprave – županije – statističke regije (NUTS) – središnja država! Njegovim donošenjem ozbiljno bi se narušila autonomija županija i smanjile njihove ovlasti čime bi se dogodilo ono što nitko ne želi da se dogodi, a to je daljnje ubrzano jačanje uloge gradskih središta i daljnje zanemarivanje ruralnog prostora, o kome danas brigu vode samo i jedino županije!

Osim toga iz Nacrta prijedloga Zakona nije vidljiv niti jedan kriterij po kome je izrađen prijedlog planskih područja, nejasna je svrha njihovog ustrojavanja, a ista su predložena potpuno neutemeljeno bez ikakvog dogovora ili rasprave sa onima koji bi u takvoj raspravi i dogovoru trebali sudjelovati – hrvatskim županijama!

Prijedlog da Ličko-senjska županija bude dio planskog područja „Sjeverni Jadran i Lika“ ne podržavam i zalagat ću se da Ličko-senjska županija ostane samostalna županija u okviru statističke regije NUTS II – Jadranska Hrvatska, s mogućnošću da se glede provedbe zajedničkih projekata dogovara sa svim susjednim županijama!

Razlog zašto se u Nacrtu prijedloga Zakona uopće ne spominju NUTS II regije – planiranje na razini NUTS II regija, već ustrojena Partnerska vijeća NUTS II regija i slično – također mi nije poznat.

–          Članak 16.  – Urbana područja

Pojam urbanog područja svakako bi trebao uključivati i gradove sjedišta županija, što se u nastavku Nacrta prijedloga Zakona i podrazumijeva, ali nije uključeno u tekst definicije urbanih područja obuhvaćen prijedlogom članka 16

–          Članak 25. – Razvojni sporazum za plansko područje

Pojam, potreba i razlozi sklapanja razvojnog sporazuma za plansko razdoblje apsolutno je nejasno i neprecizno definirano, a predloženi rok od 5 godina na koji se treba sklopiti Razvojni sporazum za plansko razdoblje apsolutno je nelogičan budući programsko razdoblje Europske unije traje 7 godina (do 2020. godine). Na koji način se utvrđuju strateški projekti regionalnog razvoja, hoće li se provoditi natječaji za strateške projekte, tko odlučuje o njima, da li će svako plansko područje imati na raspolaganju unaprijed definirana sredstva za financiranje strateških projekata – sve su to pitanja na koja ne pronalazimo odgovor u Nacrtu prijedloga Zakona.

–          Članak 28. – Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave

Apsolutno je nepotrebno i neprovedivo zakonom definirati obvezu da veliki gradovi odnosno gradovi sjedišta županije moraju biti osnivači i suvlasnici regionalnih koordinatora, a posebno i zbog toga što se očekuje osnivanje lokalnih razvojnih  agencija kojima osnivači mogu biti i samo gradovi (ili zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave). Stoga Predlažemo da se u Zakon ugradi samo mogućnost da veliki gradovi odnosno gradovi sjedišta županije sudjeluju u osnivanju regionalnih koordinatora.

 –          Članak 29. –  Poslovi regionalnih koordinatora

Nacrtom Zakona predloženi poslovi koje će obavljati regionalni koordinatori ne mogu se izvršavati bez uspostave obvezne suradnje svih dionika na lokalnoj i područnoj razini s regionalnim koordinatorima. Pogotovo je to bitno zbog mogućnosti potpunog i pravovremenog izvješćivanja o planiranim i provedenim projektima iz svog djelokruga.

U navedenom značajnu ulogu mogla bi imati i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kojoj je ovakvim Nacrtom prijedloga Zakona uloga potpuno netransparentna i minorizirana, a smatram da se upravo ovim Zakonom treba riješiti pitanje jačanja uloge Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske koja treba postati ključni suradnik svih regionalnih koordinatora i snažan koordinator provedbe ovog Zakona na razini Republike Hrvatske.

Osim navedenog ističem da ono najvažnije zbog čega bi trebalo mijenjati važeći Zakon o regionalnom razvoju – ustrojavanje fonda za pomoć realizaciji projekata financiranih iz fondova Europske unije – ovim Nacrtom prijedloga Zakona uopće nije riješeno!

 Zbog svega navedenog smatram da je predmetni Zakon apsolutno neprihvatljiv i neprovediv, i zahtijevam da se od njegovog donošenja odustane.

S poštovanjem,

  ŽUPAN

Milan Kolić