Od djece nitko ne smije u školi biti gladan!

Foto: Centar Humanika

Nakon što je potpisan Ugovor o  dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018)“,  za Projekt „Hraniti se zdravo“ između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ličko-senjske županije, projekt će trajati do kraja školske godine 2017./2018.

Kroz taj Projekt osigurana je besplatna  prehrana za 282 učenika iz socijalno ugroženih obitelji iz sedam osnovnih škola iz Ličko-senjske županije: OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj, OŠ Perušić, OŠ Kralja Tomislava Udbina i OŠ S.S. Kranjčevića Senj.

Nastavak ispod oglasa

U Lovincu se ovim programom osigurala prehrana za 20 učenika, dok se sredstvima Općine vrši sufinanciranje prehrane svim učenicima kako se među djecom ne bi pravila razlika. Specifična je situacija i u školi „Anž Frankopan“ u Kosinju gdje je zbog ukupnog socijalnog stanja besplatna prehrana osigurana za svih 24-evero djece. U OŠ „dr. Jure Turić“ iz Gospića Projektom je obuhvaćeno 177 djece, uz dodatna pojačanja prehrane svoj djeci kroz obroke mlijeka i voća. Za financiranje Projekta odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 266.440,97 kn iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. te i iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske.

M.S.