GOSPIĆ  Umjesto najavljivane promocije stručnih prvostupnika Veleučilišta “Nikola Tesla“ u Gospiću, koja se je trebala održati u petak 20. ožujka 2015 godine, mediji su dobili pomalo nestručno sročenu obavijest o  odgodi ove svečanosti. Naime, u prispjelom se dopisu ne pojašnjava zbog čega je došlo do odgode, niti se  Veleučilište javnosti ispričava zbog takve situacije. Barem kurtoazno da bi se dalo do znanja kako  87 prvostupnika, njihovih roditelja, rođaka i prijatelja sutra nisu bili pozvani na kavicu, nego li na jedan od najvažnijih događaja u životu diplomanata i njihovih najbližih.

U dopisu koji potpisuje dekan dr. sc. Aleksandar Skendžić tek stoji: „o naknadnom terminu biti ćete pravodobno obaviješteni“. Kada je u pitanju jedno Veleučilište sve je odrađeno „stručno“ da stručnije ne može biti.

L.O.