Općina Brinje objavila je odluku o dojeli financijskih sredstava  programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije i udruge na tome području. Među 14 odobrenih programa najviše sredstava, 30 tisuća kuna, dobila je Udruga „Postojim“ za program Logopedska pomoć  i podrška djeci s poteškoćama u razvoju. Gospićki glazbeni centar bit će sufinanciran sa 27 tisuća kuna zbog nastavka projekta glazbene edukacije djece. KUD-u Brinje planirano je 25 tisuća kuna za programe redovne djelatnosti, dok će Udruga „Pavenka“ za redovnu djelatnost i prijevoz za potrebe starijih osoba dobiti 20 tisuća kuna. Ostalim udrugama i njihovim projektima Općina Brinje odobrila je sredstva u iznosu od 1 500 do 8 000 kuna.

O.B./L. O.