Odobrena nova sredstva za Općinu Karlobag

Zbog vrlo dinamičnog i  funkcionalnog razvoja šireg područja Karlobaga, Općina Karlobag se prijavila na Mjeru 7.1.1 vezano uz EU fondove Programa za ruralni razvoj RH. Ovih su dana Općini Karlobag odobrena sredstva  od 245 tisuća kuna kojima će se financirati izrada dokumentacije vezane uz izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Karlobaga.

Na taj će se način označiti nova faza razvoja ovog dijela hrvatskog priobalja, njegovih sadržaja i naselja.

Nastavak ispod oglasa

M.S,