Općina Udbina kontinuirano nastoji svim svojim građanima osigurati uvjete dostojne za život. Ovo se posebno odnosi na starije i nemoćne sugrađane. Tijekom dva dana održani su u Općini radni sastanci sa 33 pripadnice ciljane skupine koje rade u sklopu Općine na Projektu „Zaželi za Općinu Udbina“ u trajanju od 12 mjeseci. Pripadnice ove ciljane skupine brinu se o gotovo 200 krajnjih korisnika, tj. starijim osoba i osobama u nepovoljnom položaju. Radnom sastanku je uz voditelja  projekta i asistenta prisustvovao i načelnik Općine Udbina Josip Seuček s najbližim suradnicima.  

Radni sastanak je održan u četiri skupine zbog poštivanja svih epidemioloških mjera i provodit će se i u narednim mjesecima radi bolje provedbe projektnih aktivnosti i upoznavanja stvarnog stanja na terenu te kako bi u slučaju pojave problema pravovremeno reagirali u njihovom otklanjanju. Zaposlene žene skrbe se o osobama starije životne dobi i o osobama u nepovoljnom položaju pružajući im pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji i društvenim aktivnostima, nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština. Ono što se često ne ističe riječima jest druženje koje u ovakvim kontaktima često predstavlja presudan faktor  za ugodniji život osamljenih osoba.

Projekt je ukupne vrijednosti 3.017.590 kuna financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europski socijalni fond  ovaj projekt financira sa 85 posto,  a RH 15 posto vrijednosti.

Nakon održanih sastanaka  počela je i podjela paketa higijenskih potrepština korisnicima za mjesec prosinac. Paketi sadrže sredstva za čišćenje stambenog prostora i osnovne higijenske potrepštine neophodne svakom korisniku, posebice u vrijeme  epidemije COVID-19.

L.O.