Održana 1. sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije  

Danas je u Kabinetu župana održana 1. (prva) sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije  kojoj je nazočio i župan dr. Darko Milinović. Tema sjednice bila je predlaganje i priprema Programa rada vijeća  za 2018. godinu.

Istaknuto je kako je uloga Kulturnog vijeća unapređivanje, očuvanje, zaštita te poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva  u području svoje nadležnosti. Vijeće ima pet članova koji se imenuju iz područja umjetnosti i kulture na vrijeme od četiri godine.

Nastavak ispod oglasa

Župan Milinović izrazio je punu podršku u  daljnjem radu Kulturnom vijeću te svesrdnu pomoć  u suradnju u razvoju kulture na području Ličko-senjske županije.

Kabinet župana