Pod predsjedanjem Ivana Perkovića u četvrtak 21. ožujka 2019. s početkom u 16 sati održana je 10. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Brinje u čijem radu je sudjelovalo 10 vijećnika, a raspravljalo se o 33 točke dnevnog reda koje su donesene jednoglasno.

          Među prvim točkama dnevnog reda, na sjednici su doneseni Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brinje za 2018. godinu, izvršenje Plana razvojnih programa Općine Brinje za 2018. godinu, izvješće o općinskim porezima,  a načelnik Zlatko Fumić je podnio izvješće o radu u drugom polugodištu 2018. godine.

          U nastavku su usvojena sljedeća izvješća: o radu komunalnog redara u prošloj godini, o provođenju Odluke o komunalnoj naknadi za prošlu godinu, o realizaciji Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture, o realizaciji Programa građenja objekata komunalne infrastrukture te o Planu gospodarenja otpadom, a Općinsko vijeće odlučilo je i o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Brinje.

Na sjednici je donijeta odluka o izmjenama osnovice i koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika te koeficijenata službenika i namještenika odnosno naknade zamjeniku načelnika i naknade troškova članovima općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Perković odrekao se dijela svoje naknade Predsjednika te predložio da se iznos od 400 kn prenamjeni za stipendiju učenicima i studentima.

          Općinsko vijeće dalo je suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brinje i to za projekte „Rekonstrukcija sportske svlačionice u Brinju“ i „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Lipice“ koji će se prijaviti na natječaj iz Mjere 7.4.1 na LAG Lika.            

Sjednici su prisustvovali i izvjestitelji. Ravnateljica Dječjeg vrtića Tratinčica Ružica Perković zatražila je suglasnost za proširenje programa vrtića na jasličku skupinu, a time i za povećanje broja djelatnika. Osim tog, utvrđene su olakšice roditeljima na cijenu boravka djece u vrtiću: 25% umanjenje cijene za drugo dijete u vrtiću, 50% umanjenje cijene za treće dijete u vrtiću, 25% umanjenje za dijete samohranog roditelja, 50% umanjenje za bolovanje djeteta duže od mjesec dana i čuvanje mjesta u vrtiću duže od mjesec dana te 20% umanjenje cijene za šestosatni boravak u vrtiću. Direktorica Vodovoda Ruža Blažanin obrazložila je projektni zadatak rekonstrukcije postojećeg cjevovoda izvor Maljkovac-Brinje do Kipa i dijela mreže u naselju Brinje koji je Vijeće potom usvojilo. Direktorica Komunalnog društva Josipa Pavlović predložila je izmjene odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te će se o istoj raspravljati na sljedećoj sjednici kad se prikupe dodatni podaci koju zanimaju općinske vijećnike. Zapovjednik DVD-a Brinje Alen Perković podnio je izvješće o vatrogasnim intervencijama u 2018. godini, a predsjednica Savjeta mladih Općine Brinje Anita Smolčić podnijela je izvješće o radu Savjeta mladih u 2018. godini.

L.O./A.M.