Održana prva radionica Tematske radne skupine za cestovni i željeznički promet i projektnog tima

0

Danas je u Kabinetu župana u sklopu provedbe projekta izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koju čine Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska županija, kao temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran, održana prva radionica Tematske radne skupine (TRS) za cestovni i željeznički promet i projektnog tima. Tijekom radionice raspravljene su inicijalno definirane hipoteze vezane za cestovni i željeznički promet, a koje će biti obrađene dokumentom Glavnog plana.”

KABINET ŽUPANA