Neda Telišman Košuta iz Instituta za turizam

Dr.sc Ivo Kunst Institut za turizam, Gradonačelnik Ante Dabo, Neda Telišman Košuta iz Instituta za turizam, Saša Begović 3LHD
Neda Telišman Košuta iz Instituta za turizam2