Nakon današnjeg potpunog trijumfa Milinovićevih i Kolićevih kandidata na izborima u Temeljnom ogranku HDZ – a Smiljan večeras su  održani izbori i u Temeljnom ogranku HDZ – a Pazarišta koji nisu pobudili toliki interes jer su tamo dogovorene liste te nije moglo biti nikakvih  izbornih iznenađenja.

No međutim i te izbore svakako treba pohvaliti  jer su odrađeni u dobroj organizaciji Radoševića i Rukavine.

L.O./V.I.