Održano Općinsko vijeće Općine Brinje

Jučer je održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Brinje koja je i posljednja u ovom sazivu. Pod predsjedanjem Davora Vičića, raspravljalo se o 26 točaka dnevnog reda, a sjednica je protekla u ugodnom radnom ozračju te su točke usvojene jednoglasno od strane nazočnih 10 vijećnika.

          Među prvim točkama dnevnog reda, na sjednici su doneseni Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brinje za 2016. godinu i Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Brinje za 2016. godinu.

Nastavak ispod oglasa

           Nakon tog je načelnik Zlatko Fumić podnio izvješće o radu u drugom polugodištu 2016. godine. U izvješću je naglasio kako mu je, uz tekuće i protokolarne obveze, prioritet u radu bilo pribavljanje projektne dokumentacije za različite projekte koji će se prijaviti na natječaje Ministarstava i EU fondova. Izrađena je projektna dokumentacija vrijednosti 100.000,00 kuna za projekt „Rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD-a Brinje“, projektna dokumentacija vrijednosti 35.000,00 kn za DV Tratinčica „Projekt energetske obnove DV Tratinčica sa izvedbom kotlovnice u pomoćnom objektu“ te projektna dokumentacija za gradnju reciklažnog dvorišta koja je financirana u 100% iznosu od strane FZOEU. U drugoj polovici prošle godine realizirani su  projekti: „Modernizacija nerazvrstanih cesta“ – asfaltiranje nerazvrstane ceste u Stajnici zaseok Žižići sufinanciranog preko Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova; „Asfaltiranje nerazvrstane ceste Draženovići-Holjevci“ koji je sufinanciran preko Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Realizacija navedenih projekata je sufinancirana od strane Općine Brinje u iznosu od 450.000,00 kuna. Također, realiziran je projekt IV. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Brinje sufinanciran od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Krajem godine s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je Ugovor o provedbi projekta „Partnerstvo za mlade“. Projekt je vrijednosti 41.000,00 kuna, a provodi se ove godine. Kao aktualne probleme, načelnik Fumić je istaknuo otežano punjenje proračuna uslijed mini porezne reforme i velik broj umirovljenja stanovnika Općine Brinje radi čega se gubi dio iz njihovih doprinosa. Mnogo je staračkih domaćinstava i obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade, a također veliki problem je nedostatak radnih mjesta za mlade radno sposobne građane što rezultira odljevom stanovništva i povećanjem broja napuštenih objekata u Općini Brinje. Na kraju svog izlaganja načelnik Fumić je istaknuo kako je vrlo zadovoljan suradnjom koju je ostvario s općinskim vijećnicima te im se zahvalio na zajedništvu i slozi u radu na razvoju i napretku Brinja neovisno o političkim bojama. Isto tako zaželio je sreću svima koji će se kandidirati na predstojećim lokalnim izborima u svibnju.

          U nastavku su usvojena sljedeća izvješća: o radu komunalnog redara u prošloj godini, o provođenju Odluke o komunalnoj naknadi za prošlu godinu, o realizaciji Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture, o realizaciji Programa građenja objekata komunalne infrastrukture te o Planu gospodarenja otpadom.

          Općinsko vijeće dalo je suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brinje i to za  projekte „Rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD-a Brinje“ i „Rekonstrukcija i opremanje građevine javne namjene“ koji će se prijaviti na natječaj iz Podmjere 7.4.1 Programa ruralnog razvoja.

           Od izvjestitelja, posljednjoj sjednici u ovom sazivu, prisustvovali su zapovjednik DVD-a Brinje Alen Perković koji je podnio izvješće o vatrogasnim intervencijama u 2016. godini i predsjednica Savjeta mladih Općine Brinje Ana Vučetić koja je podnijela izvješće o radu Savjeta mladih u 2016. godini.

           Predsjednik Općinskog vijeća Davor Vičić na kraju sjednice se također zahvalio općinskim vijećnicima na savjesnom radu i zalaganju protekle četiri godine.

A.M.