Tijekom mnogo godina događalo se da tzv. turistički vodiči i ini stručnjaci diljem turističkih destinacija dovode i provode skupine turista. Pri tome su mnogi od njih svjesno i nesvjesno kršili zakonske propisa RH. NP Plitvička jezera je kroz  Pravilnik o unutarnjem redu ovih dana ponovno podsjetio kako  sve grupe koji ulaze u Nacionalni park  moraju u svojoj pratnji imati turističkog vodiča ili turističkog pratitelja, odnosno zaposlenika Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera koji obavlja poslove stručnog vođenja u Ustanovi.
Zakon o pružanju usluga u turizmu naglašava kako je „za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) turistička agencija obvezna  koristiti turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča za tu turističku cjelinu (lokalitet). Usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja u RH ne mogu obavljati strani državljani iz zemalja članica EU, koji od Ministarstva turizma nisu ishodili odobrenje“.  Državljani zemalja izvan EU po Zakonu RH niti ne mogu ishoditi dozvolu Ministarstva turizma pa  ne mogu biti  turistički vodiči niti turistički pratitelji.

L.O.