Oglas općine Udbina

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-KOMUNALNE POSLOVE

ODLUKA O RASPISIVANJU OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA