Lokalna akcija grupa (LAG) Lika   i Poljoprivredna zadruga „Lika COOP“ nastavljaju s aktivnostima koje za cilj imaju intenzivniji uzgoj goveda i njihov plasman na tržištu. Nakon sastanka održanog  sa županom Milanom Kolićem i njegovim najbližim suradnicima definirani su brojni problemi i načini njihovih rješavanja. Danas se ide korak dalje.

U suradnji s Veleučilištem „Nikola Tesla“ u Gospiću temeljem zahtjeva članova PZ „Lika COOP“ organizira se okrugli stol  na temu:“Stočarstvo u Lici i Dalmaciji – izazovi i prilike“. Okrugli stol će se održati u petak, 24. veljače 2017.  s početkom u 19 sati u prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16 (1. kat, Predavaonica br. 6).

H.J.