Općina Brinje objavila visinu iznosa potpore za 12 programa

0

Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić je temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba donio odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području ove Općine u 2020. godini. Na ovaj način će se sufinancirati ukupno 12 subjekata u iznosima od 3 000 do 25 000 kuna.

Iznbos od 3 000 kuna namijenjen je Konjičkom klubu „Ana“ iz Senja, po 5 000 kuna dobit će programi PD „Škamnica“ i Zabavno-kulturna udruga „Marija Magdalena“. Sredstvima u iznosu od 6 000 kuna donirat će se rad Zavičajnog kluba „Stajnica“, a 7 000 kuna namijenjeno je za potporu u radu Konjičkom klubu „Ana“ za manifestaciju vučenja trupaca. Za rad ŽKK „Otočac“ izdvojit će se 10 000 kuna, a za Udrugu slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije Općine Brinje osigurala je 12 000 kuna. Redovna djelatnost Udruge „Pavenka“ financirat će se sa 14 000 kuna. Rad Udruge branitelja s područja Općine Brinje pomoći će se sa 15 000 kuna. Za redovnu djelatnost Udruge „Lipice“ namijenjeno je 20 000 kuna.  Po 25 00 kuna izdvojit će se za dva programa: Gospićki glazbeni centar za glazbeni tečaj i za Udrugu „Postojim“ koja organizira logopedsku pomoć djeci s poteškoćama u razvoju. 

Oglas

L. O.